Základy homeopatie

Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Obsah studia Základy homeopatie

Co se naučíte

Tato jednoletá on-line škola byla vytvořena k tomu, aby zájemci o studium homeopatie získali základní přehled o způsobu homeopatické léčby a o jednotlivých lécích. Skuteční zájemci o homeopatii se nemohou spolehnout pouze na to co se dozví v jedné konkrétní škole. Důležité je také samostudium, čtení knih a dalších homeopatických zdrojů. Každý učitel – homeopat však popisuje homeopatické léky jinak, z jiného úhlu pohledu. V této škole se budeme nejzákladnějšími léky zabývat hodně dopodrobna, abychom se naučili, jak jednotlivé homeopatické léky vnímat a rozlišovat je mezi sebou. Ale současně abychom byli schopni z více zdrojů vybrat to nejdůležitější a podstatné pro daný lék. Studenti zárověň dostanou k probírané látce materiály.

Po tomto prvním roce získá každý základní znalosti o homeopatii, o homeopatických lécích a o homeopatické léčbě. Pro samostatnou homeopatickou praxi je to pouze první krůček. Ale již po tomto roce či již v jeho průběhu může každý s homeopatií již experimentovat, léčit akutně své nejbližší, již se může dařit pomoci i přátelům a známým s chronickými problémy.

Homeopatické studium je proces. Tato škola základů homeopatie je kvalitní základ k tomu se homeopatií zabývat dále a hlouběji. Absolventi obdrží diplom. Tato škola základů homeopatie by měla být výchozí pro další studium ať uz Postgraduálního studia Universum Homeopathicum tak jiných pokračujících studií v Česku i zahraničí. Věřím, že tato škola se stane dobrým základem pro to stát se skutečně schopným homeopatem/homeopatkou.

  • Princip homeopatické léčby
  • Popisy homeopatických léků (materia medica)
  • Práce s repertoriem
  • Celostní - konstituční homeopatická léčba
  • Způsoby získávání znalostí o homeopatických lécích
  • Seznámení se s různými směry v homeopatii
  • Skupiny léků (říše, miasmata,...)
  • Akutní homeopatická léčba

Princip homeopatické léčby

Homeopatická léčba je zásadně odlišná konvenčnímu lékařskému pohledu na zdraví a léčbu nemocí. Přestože je to patrné hned ze samotné terminologie - homeopatie léčí podobné podobným, alopatie léčí opačným - máme běžně zažité právě konvenční přemýšlení nad zdravím a nemocemi. Když někde něco chybí tak to tam přidáme, to však nevede ke skutečnému vyléčení. Právě proto je velmi důležité pochopit jakým způsobem lidský organismus funguje a naučit se zcela nový pohled na zdraví člověka. Homeopatie je komplexní - celostní léčba oproti léčbě konvenční - alopatické. Právě celostní přístup činí homeopatii úžasným léčebným nástrojem, mnohem silnějším, než si konvenční léčba může představit. Tyto principy je však potřeba si důkladně osvojit, přestože jsou velmi logické a mnoho lidí je intuitivně tuší, jsou velmi odlišné obvyklému chápání zdraví. Léčivá síla v jedné kuličce homeopatického léku je obrovská.

Přestože zakladateli moderní homeopatie, Samuelovi Hahnemannovi, bylo před 200 lety 62 let, jeho postřehy a pochopení zdraví a nemoci jsou pro nás i v současnosti zásadní. Při opakované četbě jeho Organonu můžeme stále narážet na nové postřehy. Ale samozřejmě je důležité čerpat i od jeho následovníků.

Popisy homeopatických léků (materia medica)

Jedna z nejdůležitějších homeopatických znalostí jsou právě popisy léků (materia medica). Seznámíme se s bezmála 200 léky, samozřejmě s některými podrobněji, s některými méně. V různých materiích medikách se můžeme dočíst velmi různé popisy stejných léků. Naučíme se jak se v těchto informacích zorientovat právě s důrazem na mentálně/emocionální popisy, které jsou v dnešní době velmi důležité.

Práce s repertoriem

Repertoria jsou vlastně obrácené Materie mediky. V materiích medikách máme pod jednotlivými léky symptomy, v Repertoriu máme pod jednotlivými symptomy seznamy léků. Avšak v homeopatii to nefunguje tak, že bychom sesbírali všechny symptomy, zrepertorizovali a lék který nám vyjde bude ten správný. Umění je správně případ pochopit a zvolit správné rubriky. Budeme se učit jak s repertoriem zacházet, co tam vlastně vše je a jak pomocí něj dostát výsledku. Repertorizace je důležitý nástroj, ale současně nám nesmí zaslepovat ještě další metody a nástroje.

Celostní - konstituční homeopatická léčba

Celostní (konstituční) homeopatická léčba je to kam každý skutečný homeopat směřuje. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů léčebných umění vůbec. Této homeopatické léčbě se budeme věnovat především. Je však současné důležité znát a umět používat i akutní homeopatii, podpůrnou homeopatii, homeopatický detox atd. To jakým způsobem postupovat v konkrétním případě je právě jedno z důležitých léčebných umění.

Způsoby získávání znalostí o homeopatických lécích

Znalosti o lécích získáváme především z knih a Materií medik. Avšak není to jediný zdroj informací. Důležité je být otevřen i jiným zdrojům informací a poznání. Nejvíce nás naučí o lécích samotní pacienti, můžeme však objevovat léky i pomocí provingů, intuice, získáváním informací o různých substancích z mytologie atd.

Seznámení se s různými směry v homeopatii

V homeopatii existuje mnoho směrů a každý si časem vytvoří svůj vlastní. Žádný směr není univerzální a jediný možný, přestože to často o sobě tvrdí. Důležité je být současně otevřen různým zdrojům, ale současně je dobré být obezřetný před lákavými zjednodušujícími modely, která, přestože mohou vypadat velmi zajímavě, mohou nás svázat velmi zůženým pohledem, který může být částečně samozřejmě funkční, ale omezí nám cestu k mnohem komplexnějšímu a hlubšímu poznání a tedy i k širší možnosti skutečně pomáhat lidem.

Proto nahlédneme do různých učení různých škol a učitelů, aby se každý mohl dále svobodně rozvíjet v tom, co je jeho srdci nejbližší.

Skupiny léků (říše, miasmata,...)

Kromě samotné repertorizace nám při hledání mohou pomoci další nástroje a to podobnosti a společné charakteristiky různých skupin léků. Důležité je například členění léků do taxonomických skupin jako jsou říše, rostliné čeledi atd. V homeopatii je také velmi důležité pochopit a používat miasmata - což jsou vlastně skupiny léků, které mají vztah k určité nemoci, která mohla proběhnout jak v životě pacienta nebo ji mohl získat dědičně. Miasmata jsou přitom velmi rozporuplná, pokud nahlédneme do toho jak je popisují různí autoři. Proto je důležité v nich již z počátku mít určitý přehled.

Akutní homeopatická léčba, podpůrné použití homeopatie atd.

Jak již bylo zmíněno výše, celostní - konstituční homeopatie není jediné použití homeopatických léků. Akutní homeopatie může často zachraňovat životy a zbavit velkých utrpení. Proto se budeme učit i jakým dalším způsobem používat homeopatické léky, matečné tinktury, různé nosody při akutní léčbě atd. Také se budeme zabývat léčbou při akutních epidemiích a prevencí, detoxikací toxické zátěže včetně očkování atd.

Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Podrobnosti o studiu

Vhodná literatura a pomůcky

Studium je určeno úplným začátečníkům či mírně pokročilým. Není nutné žádné předchozí vzdělání. Koncept je vytvořen tak, aby se studenti zabývali studiem kontinuálně, proto probíhají semináře každý týden. Studenti dostanou další materiály a odkazy na zdroje pro další samostudium. Samostudium ani úkoly nebudou povinné, každý se samostudiu může věnovat v rozsahu takovém, jaký uzná za vhodné. Nicméně věřím, že studium homeopatie studenty bude natolik bavit, že nad knihami stráví nepřebernou řadu dnů, večerů a nocí. Nutné je pouze připojení k internetu a chuť do studia.

Pro studium není nutné pořizovat konkrétní materii mediku. Doporučené materie mediky v češtině jsou například Murphy, Phatak, Klíčové a potvrzující symptomy od Morissona. O další literatuře se dozvíte během seminářů.

Pro repertorizaci doporučuji repertorium Synthesis od Frederika Schroyense. I když někdo nemluví plynně anglicky, je velmi důležité pracovat s anglickým repertoriem, velmi to usnandní studium homeopatie v budoucnu a schopnost číst anglickou literaturu.

Při analýzách budeme společně pracovat s homeopatickým programem Radar Opus (V Základech homeopatie ještě velmi omezeně, v Postgraduálním studiu již budeme s repertoriem pracovat mnohem více). Není nutné, aby ho studenti vlastnili, ale pokud ho někdo má, může ho při hodinách využívat (případně i jakýkoliv jiný homeopatický program). Studenti budou moci zakoupit speciální výhodný balíček určený pro školy Radar Opus School Encyclopaedia package za zvýhodněnou cenu. V tomto balíčku je obsažena velmi zajímavá knihovna homeopatické literatury. Podrobnosti na webu www.simillimum.cz.

Organizace

Během předchozích ročníků jsme vytvořili záznamy z přednášek o jednotlivých homeopatických lécích i teorie léčby. Od loňského roku jsme provedli úpravu organizace - on-line pondělní seminář probíhá jednou za 14 dní a vždy po tomto semináři studenti dostanou k dispozici ke stažení záznamy ze seminářů ze dvou let - vždy 4 hodiny záznamu z jednoho roku a další hodinu komentářů z roku následujícího. Na následujícím semináři se potom vede diskuse a studenti mohou mít jakékoliv dotazy jak k materiálům tak i k dalším věcem týkajících se homeopatie. Výuka on-line bude probíhat 4x v každém trimestru v pondělí od 19 do 21 hodin (během roku jsou 3 trimestry)- a poté následuje společný celodení seminář během soboty nebo neděle (podle harmonogramu). Víkendová výuka bude od 10 do 19 hodin s hodinovou přestávkou na oběd.

Cena

Cena za jeden trimestr samostatně je 4 700 Kč, platba rovnou za celý rok 13 100 Kč (Při platbách za jednotlivé semestry 4 700 x 3 = 14 100 Kč). Platbu za celý trimestr je možné uhradit až po prvním semináři, cena prvního semináře samostatně je 400 Kč. Všichni současně dostanou záznam ze všech seminářů kterých se účastnili či neúčastnili.

Letní škola

Program letní školy bude stanovem během školního roku.

Místo

Škola bude probíhat on-line - celkem 12 x během školního roku - podrobnosti k připojení dostanou studenti v předstihu před zahájením.

Víkendový celodení seminář (3x během školního roku) bude probíhat na adrese Muchova 11, Praha 6

Budeme začínat v 10 hodin, choďte prosím nejdříve v 9:45. Přibližně od 13 do 14 bude pauza na oběd, v okolí je mnoho zajímavých restaurací.

Nejvhodnější doprava - metro stanice Hradčanská (trasa A) - tramvaje 1, 5, 8, 18, 20, 25, 26. Končit budeme v 19 hodin. O víkendu je zde parkování zdarma.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na mail homeouniversvolny.cz - budou Vám zaslány aktuální informace.

Můžete like-nout , kde zveřejňujeme aktuální informace

Pokud někdo bude chtít podrobnější informace o studiu, telefonujte 603 743 409, mailujte homeouniversvolny.cz, případně je možné se po domluvě setkat na adrese Muchova 11, Praha 6, rád odpovím na všechny Vaše dotazy.

Harmonogram roku 2022/2023

Harmonogram

(viz termíny Z 1 až Z 30)


Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Program studia

 

Základy homeopatie Universum Homeopathicum - školní rok 2022/2023

Podrobnější rozpis programu se připravuje

seznam základních větších léků:

1 Aconitum
2 Agaricus
3 Aluminium
4 Ambra grisea
5 Ammonium carbonicum
6 Anacardium
7 Anhalonium
8 Antimonium crudum
9 Apis
10 Argentum metallicum
11 Argentum nitricum
12 Arnica
13 Arsenicum album
14 Aurum metallicum
15 Baryta carbonica
16 Belladona
17 Berberis
18 Bryonia
19 Calcarea carbonica
20 Calcarea phosphorica
21 Calcarea sulphurica
22 Calendula
23 Capsicum
24 Carcinosin
25 Causticum
26 Cina
27 Cocculus indicus
28 Colocynthis
29 Cuprum metallicum
30 Drosera
31 Dulcamara
32 Ferrum metallicum
33 Gelsemium
34 Graphites
35 Helleborus
36 Hepar sulphur
37 Hydrogenium
38 Hyosciamus
39 Chamomilla
40 China
41 Ignatia amara
42 Iodium
43 Ipecacuanha
44 Kali carbonicum
45 Kali phosphoricum
46 Kali sulphuricum
47 Lac caninum
48 Lachesis mutus
49 Lycopodium clavatum
50 Magnesium carbonicum
51 Magnesium muriaticum
52 Mancinella
53 Medorrhinum
54 Mercurius solubilis
55 Natrum carbonicum
56 Natrum muriaticum
57 Nitricum acidum
58 Nux vomica
59 Opium
60 Phosphoricum acidum
61 Phosphorus
62 Platinum metallicum
63 Plumbum metallicum
64 Pulsatilla pratensis
65 Rhus toxicodendron
66 Ruta graveolens
67 Sabina
68 Saccharum officinale
69 Sepia officinalis
70 Silicea terra
71 Spongia
72 Staphisagria
73 Stramonium
74 Sulphur
75 Tarentula hispanica
76 Thuja occidentalis
77 Tuberculinum
78 Veratrum album
79 Viola odorata
80 Zincum metallicum

seznam základních menších léků:

1 Aesculus h.
2 Aethusa
3 Agnus castus
4 Allium cepa
5 Aloe
6 Antimonium tartaricum
7 Aranea diadema
8 Asarum eu.
9 Asterias rubens
10 Baptisia
11 Bellis perenis
12 Blatta orientalis
13 Borax
14 Bothrops
15 Brom
16 Bufo rana
17 Cactus grandiflorus
18 Camphora
19 Cannabis indica
20 Cantharis
21 Carbo animalis
22 Carbo vegetabilis
23 Caulophylum
24 Cicuta virosa
25 Cimicifuga
26 Clematis
27 Coca
28 Coffea cruda
29 Colchicum
30 Conium maculatum
31 Corallium rubrum
32 Crocus
33 Crotalus cascavela
34 Crotalus horidus
35 Croton tiglinum
36 Cyclamen
37 Digitalis
38 Echinacea
39 Eupatorium perfoliatum
40 Ferrum phosphoricum
41 Fluorid acid
42 Folliculinum
43 Glonium
44 Guajacum
45 Hamamelis virginiana
46 Hecla lava
47 Hydrastis canadensis
48 Hypericum
49 Chelidonium majus
50 Chimaphilla
51 Kali bichromicum
52 Kreosotum
53 Ledum palustre
54 Lilium tigrinum
55 Mephites
56 Mezereum
57 Naja tripudians
58 Oleander
59 Origanum
60 Oscillococcinum
61 Palladium metallicum
62 Petroleum
63 Physostigma
64 Phytolacca decandra
65 Picric acid
66 Podophyllum peltatum
67 Psorinum
68 Pyrogenium
69 Radium bromatum
70 Ratanhia
71 Rhododendron
72 Ricinus communis
73 Rumex
74 Sabadilla
75 Sambucus nigra
76 Sanguinaria
77 Sanicula aqua
78 Sarsaparilla officinalis
79 Secale cornutum
80 Selenium
81 Senecio aureus
82 Spigelia
83 Stanum metallicum
84 Sulphuric acid
85 Symphytum
86 Syphilinum
87 Tabacum
88 Thalium
89 Thea
90 Theridion
91 Trilium pendulum
92 Tuberculinum aviatum
93 Urtica urens
94 Valeriana
95 Vanadium
96 Verbascum
97 Vespa
98 Viola tricolor
99 Xanthoxyllum