Lektor Václav Hrabák

Homeopatii jsem začal praktikovat v roce 2004. Dříve mne vždy přitahovalo zkoumání lidského zdraví, ale současně jsem cítil, že alopatická medicína skutečnou léčbu nenabízí. Dlouho jsem studoval psychologii, zejména jungovskou psychoanalýzu, ale hodně jsem se zabýval i filosofií (západní i východní) a v neposlední řadě i bylinkářstvím či jinými přírodními léčitelskými metodami. Profesně jsem se zabýval hudbou, filmem a divadlem, později jsem vyučoval filmovou tvorbu na umělecké škole, ale po nějaké době mne zkoumání lidské duše opět přitáhlo a objevil jsem homeopatii. Dodnes mne nepřestane překvapovat, jak vše, co jsem do té doby studoval se v homeopatii úžasně propojuje. Homeopatie je více než psychologie a současně více než zkoumání fyzického lidského zdraví. V homeopatii se kloubí studium umění, chemie, biologie, sociologie i politologie. To co někteří osvícení lékaři začínají pomalu objevovat a nazývají to "psychosomatikou" je v homeopatii známé už dvěstě let, ale od té doby se homeopatie samozřejmě rozvíjí a současně má k dispozici úžasné léčivé prostředky – homeopatické potencované léky. Studium homeopatie je v porovnání se studiem konvenční medicíny mnohem náročnější a obsáhlejší.

    Homeopatie je pro mě osobně cestou poznávání života, hloubek lidské duše, nahlédnutí do lidského utrpení a současně možnost od těchto utrpení pomoci. Studium homeopatie mění pohled na svět. Rozšiřuje obzory a přináší pokoru, je to nikdy nekončící proces. Praktikování homeopatie však sebou nenese jen nové poznatky, ale i odpovědnost. Homeopat musí pracovat sám na sobě, aby se postupně zbavoval sám vlastních patologií, na což se často zapomíná. Studium i praktikování homeopatie by mělo jít ruku v ruce nejen s dalším vzděláváním ale i s prací každého sama na sobě, neboť je důležité přistupovat ke každému pacientovi zcela svobodně a bez jakékoliv předpojatosti a vlastních projekcí. Homeopatie je tak pro mě nejen cestou poznání ale i vlastního duchovního rozvoje.

    Homeopatie je královna medicíny, je to jeden z nejpropracovanějších celostních léčebných systémů. Homeopatie se však sama dál rozvíjí, její potenciál není v současnosti rozhodně využit. Nelze zatím dohlédnout jak by homeopatie byla účinná, kdyby se studovala plnohodnotně na vysokých školách, stát by podporoval výzkum, bylo by jí možné praktikovat s lůžkovou péčí. Ale současně nelze tvrdit, že jen pomocí homeopatie se člověk vždy a zcela vyléčí. Lidské tělo má mnoho vrstev od té zcela fyzické přez různé vrstvy energetické po čistě spirituální. Do velké části z toho homeopatie umí zasáhnout, ale někdy se ukáže, že i když homeopatie zabírá správným způsobem, bloky v jiných energetických vrstvách mohou homeopatickou léčbu mařit. To se ukazuje zejména u těžších duševních patologií nebo například u autizmu. Spojení homeopatie s některými energetickými a duchovně-spirituálními metodami pak přináší výsledky tam, kde ani samotná homeopatie ale i samotné jiné terapie nezaberou. Důležitá je právě součinnost a určitá synchronizace. Touto integraci homeopatie s některými jinýmy systémy se v poslední době zabývám a i o poznání v těchto metodách se chci podělit se svými studenty.


studia

Když jsem začal objevovat homeopatii, po přečtení všech možných knih jsem začal studovat Homeopatickou akademii a současně školu České lékařské homeopatické společnosti. Avšak postupně jsem se začal více inspirovat zahraničními homeopatickými školami. Studoval jsem internetové kurzy NESH Paula Herscua a Simillimum Davida Littla. Nejdůležitější však pro mé další směřování byla Postgraduální škola s Willem Taylorem, která probíhala pod Českou lékařskou homeopatickou společností. Will Taylor je pro mě učitel nejen velkého vhledu do homeopatie, ale i hlubokého empatického vnímání pacientů.

    Z dalších osobností, které mne nejvíce inspirovali bych chtěl jmenovat především Chaima Rozenthala, Mishu Norlanda, Luca Scheppera, Iana Watsona, Kima Eliu, Massima Mangialavoriho, Jonatana Shora, Jeremiho Shera a Jana Scholtena. A samozřejmě Samuela Hahnemanna.


lektorská a další činnost

  • od 2006 homeopatický portál homeopatie.ivories.cz
  • publikace odborných článků v časopise Homeopatické listy
  • odborné i populární texty v Homeopatickém institutu – www.homeoinstitut.com
  • od 2009 semináře praxe s homeopatickým programem Radar – www.simillimum.cz
  • od 2012 hlavní lektor ve škole Universum Homeopathicum
  • 2014 přednášel na letní škole Uroboros
  • 2015 přednášel na letní škole České homeopatické komory
  • 2016 přednáška v rámci mezinárodního diskusního fóra Meltingpot - Colors of Ostrava
  • od 2015 působí jako předseda Poočkování, z. s.

další podrobnosti a texty naleznete na:
www.homeoinstitut.com a
www.vaclavhrabak.czDalší lektoři

Ve škole přednáší na samostatných tématických seminářích další lektoři. V roce 2015 jsme společně s Brněnskou školou Uroboros pořádali letní školu s americkým homeopatem Willem Taylorem, M.D., na kterou navazoval homeopatický výlet do Jeseníků. S Ivou Valentovou jsme se na mohli zůčastnit samostatných víkendových seminářů na téma "Homeopatie, umírání a smrt" a "Homeopatie, těhotenství a porod". S MVDr. Michalem Jiřičkou proběhl seminář "Homeopatie pro veterinární praxi".