Universum Homeopathicum - Dvouletá postgraduální homeopatická škola otvírá první ročník ve školním roce 2016/2017 v Praze. Vede homeopat Václav Hrabák.

Homeopatie Václav Hrabák, Homeopatická škola, Homeopatická univerzita, homeopatická universita Universum Homeopathicum, studium homeopatie, konstituční homeopatie, celostní homeopatie, celostní léčba

Jednoletý intenzivní kurs
Základy homeopatie
Universum
Homeopathicum

nový první ročník 2016/2017
každý týden on-line

Dvouletá
Postgraduální škola
Universum
Homeopathicum

již pátým rokem
nový první ročník
školní rok 2016/2017

 • pronikněte do tajů homeopatie
 • jednou týdně on-line kurz od 19. do 21. hodiny + 3x za rok celodenní osobní setkání
 • studium je určeno především začátečníkům
 • základní principy homeopatie, jakým zůsobem homeopatický lék působí
 • celostní - konstituční homeopatická léčba
 • seznámíme se s nejméně 180ti homeopatickými léky
 • akutní homeopatie, podpůrná homeopatie, homeopatický detox atd.
 • práce s repertorizací
 • po dokončení jednoletého intenzivního kursu je vhodné pokračovat Postgraduálním studiem Universum Homeopathicum
 • studium je určeno především pokročilým studentům
  - absolventům alespoň jednoho roku základní homeopatické školy
 • malá studijní skupina - všichni mají prostor pro vlastní dotazy
 • vyučování cca každou druhou sobotu
  (celkem 16 celodenních seminářů) + letní škola
 • moderní porozumění homeopatie - komplexní vnímání obrazů homeopatických léků a psychologie homeopatie
 • rozvíjení terapeutických schopností a vnímání
 • akutní homeopatie, vedení případu, dávkování, potence,
  práce s živými případy
 • homeopatické provingy

Základy homeopatie
Universum Homeopathicum

jsou určeny především těm, kdo chce proniknout do úžasného světa homeopatie. Tento kurs vzniká z několikaletých zkušeností s prací s pokročilými studenty, kteří absolvovali různé homeopatické školy v Česku. Často se v těchto školách naučí teorii, kterou mohou nalézt v různých knihách, ale často jim chybí hlubší, skutečné pochopení toho, jakým způsobem homeopatický lék působí, jak teoreticky popsaný lék nalézt u skutečného člověka. Často používají repertorium, ale neví které rubriky skutečně vybrat. Proto byl vytvořen tento nový školní program, aby vyplnil to, co v naší zemi chybí.

Nebudeme se zabývat jedním úzkým směrem. Tento studijní program předpokládá aktivní zájem o studium, nebude to diktát tak jako v mnohých stávajících školách. Studenti dostanou každý týden jak materiály ke studiu tak i doporučení, co si mohou sami nastudovat. Seznámíme se s různými směry v homeopatii, od konzervativnějších klasicků, jako G. Vithoulkas, po modernější směry, například M. Mangialavori, J. Scholten, L. Klein, L. de Schepper, W. Taylor, R. Sankaran atd. Současně budeme studovat i homeopatické klasiky - S. Hahnemanna, H. C. Allena, S. Close, J. H. Clarka, W. A. Deweye, E. A. Farringtona, C. Heringa

Důležité je, aby každý skutečně chápal to co studuje, tedy každý dostane pokaždé slovo a bude moci se vždy na cokoliv zeptat. Tato škola je skutečným dialogem. Proto je koncipována tak, aby probíhala každý týden, ale současně tak, aby se jí mohli účastnit i momopražští studenti.

Nutné je pouze alespoň standardní internetové připojení. Každý uvidí obrazovku s tím, co se bude probírat a může se kdykoliv aktivně zapojit, ať už dotazem nebo vlastním komentářem. Kdo se nebude moci účastnit, bude si moci stáhnout záznam.

Roční studium je rozděleno na 3 trimestry, vždy po 10 studijních dnech, z toho 9 dvouhodinových on-line kurzu a jednoho celodenního osmihodinového kurzu

více informací o Základech homeopatie Universum Homeopathicum

Postgraduální škola
Universum Homeopathicum

Vydejte se s námi za hlubším pochopením homeopatických léků. Pokud chceme skutečně pochopit psychologický obraz homeopatického léku, musíme jít za stereotypní popisy homeopatů první poloviny 20. století. Homeopatie za posledních 30 let udělala velký posun směrem k propojení psychologie a homeopatie.

Studenti se obvykle setkávají s tím, že je lék popsán nějakým typickým obrazem daného léku, avšak při řešení skutečného případu tyto typické obrazy nenalézají a jsou ve své praxi často rozčarováni. Přestože se naučí mnoho dat, používají homeopatický software, reálné případy nejdou jednoduše našroubovat na jednoduché popisy. Pokud zrepertorizují symptomy, které si sepíší, obvykle jim vyjde velké množství léků ze kterých neví, který vlastně vybrat a podle jakých kritérií.

Důležité je pochopit, co je skutečným jádrem jednotlivých léků a současně co je skutečným jádrem problému daného pacienta. Je nutné správně zvolit symptomy k repertorizaci, protože pokud zrepertorizujeme úplně vše, nikdy nám nevyjde relevantní výsledek. Umění zkušených homeopatů zpočívá především v tom vybrat z případu to skutečně důležité a to převést do jazyku repertoria.

Homeopatické léku budeme poznávat nejen pomocí materií medik, symptomů v repertoriu, psychologickému porozumění jejich obrazů, ale i pomocí provingů a řešení živých případů. Homeopatie je současně racionální věda i intuitivní umění. Je důležité na jedné straně rozvíjet znalosti a porozumění, na druhé straně však i vnímání a intuici. Všichni budou mít i prostor konzultovat společně vlastní případy.

Homeopatické vyšetření, neboli odebírání případů není jen jednosměrné získávání informací. Je to navázání spojení mezi dvěma lidmi, je to o napojení na bolesti nebo utrpení toho druhého. Je to o souznění a vnímání toho druhého plně a bez předsudků. Jedině tak může terapeut nalézt jádro zdravotního a duševního problému.

Neméně důležité je však i zvolit správnou potenci a dávkování, porozumět správně reakci po homeopatickém léku, vědět co dělat v krizových situacích, umět použít homeopatii i v akutních případech.

Také se budeme věnovat miasmatům. Miasmata jsou pro studenty často velmi obtížně uchopitelná, protože každý homeopat je popisuje výrazně jinak. Často je obtížné se v této problematice orientovat. Přitom základní popis miasmat vytvořil již Samuel Hahnemann. Správné pochopení miasmat nám může často velmi pomoci při analýze případu.

Současně je však i důležítý přehled o podpůrných terapiích například matečnými tinkturami, gemmoterapií nebo tkáňovými solemi, umět použít homeopatii pro detoxikaci, umět použít homeopatii pro harmonizaci střevní disbiózy atd.

Homeopatie také není izolovaná věda, je dležité znát vztahy s dalšími terapiemi, na jední straně s konvenční medicínou, na druhé straně s čínskou medicínou, indickým systémem čaker, atd.

To vše budeme společně objevovat v této dvouleté postgraduální škole Universum Homeopathicum. Studium bude probíhat v menší skupině, maximální počet studentů je 8. Všichni tak budou mít prostor se do problematiky zapojit. Zpětná vazba je důležitá, homeopatie je úžasný, ale velmi složitý obor. K hlubokému pochopení homeopatie vede dlouhá cesta a proto je obousměrná komunikace mezi lektorem a studentem to nejdůležitější. Jedině tak je možné si skutečně osvojit homeopatické umění.

více informací o Postgraduálním studiu Universum Homeopathicum

homeopatie

Homeopatie není snadný obor, ale je to velmi komplexní a rozsáhlé léčebné umění. Studium homeopatie není pouhé získávání znalostí. Protože je homeopatie celostní metoda, je potřeba i "celostně" vnímat a přemýšlet. To je však hodně vzdálené běžnému "kauzálnímu" vnímání v současné moderní době. Čím hlouběji se ponořujeme do studia homeopatie, tím musíme přicházek k mnohem komplexnějšímu vnímání. To je skutečný význam slova celostní - musíme vnímat celek, nikoliv části. Homeopatie je tedy skutečně "uměním", tak jak ji popisuje její zakladatel Samuel Hahnemann. Důležitější než jednotlivé části je celek, jakýsi obraz, nebo akord - souzvuk tónů. K tomu směřuje skutečný homeopat, vnímat jemné odstíny v obrazech a popisovat je jako celek.

Studium homeopatie zahrnuje mnoho vědních směrů, od klasické medicíny, chemie, biologie až po hlubinou psychologii a nekonvenční léčebné systémy. Přestože konvenční lékařská medicína disponuje neuvěřitelnými technickými možnostmi, homeopatie je schopna často lépe nalézt příčinu a popsat způsob patologie člověka. Umí i lépe popsat a účině léčit epidemické choroby a i jim předcházet.

Kvůli této komplexnosti není možné, aby se z člověka stal schopný homeopat během jednoho roku nebo dokonce několika měsíců. Student homeopatie se musí naučit vnímat mnohem širším způsobem než pro něj bylo běžné. Musí si osvojit mnoho znalostí, ale ještě důležitější je naučit se s nimi pracovat. Současně je homeopatie náročná i pro homeopata-terapeuta, protože se některé věci mohou dotýkat jeho citlivých míst a proto je důležité, aby homeopat pracoval i sám na sobě.

Čerství absolventi homeopatických škol se většinou setkávají s tím, že praxe je odlišná od toho co se teoreticky naučili. Tato škola má sloužit k tomu, aby se ze studentů a absolventů stali skutečně schopní a úspěšní homeopaté.

Co přináší tato škola?

Tato škola otvírá od roku 2012 již popáté nový první ročník.

Universum homeopathicum staví na klasických základech homeopatie. Tyto základy jsou nutné a pokud se chceme homeopatii skutečně věnovat, nejde tyto základy přeskočit. Přestože zakladatel moderní homeopatie Samuel Hahnemann popsal nejdůležitější věci před dvěstě lety v době, kdy neexistovala psychologie, pasterizace, antibiotika, nebyla ještě napsána kniha "O původu druhů", jeho vhledy a pochopení současnost v mnohém předbíhají. Některé moderní směry homeopatie se od těchto základů oddělili a učí zjednodušené systémy, které však fungují velmi omezeně.

V homeopatii je však důležitý vývoj, nestačí nám informace staré desítky let, mezitím došlo k posunu v psychologii, ve společnosti a v neposlední řadě v alopatické léčbě. Fyzické příznaky se kterými chodili pacienti k homeopatovi před 100 lety již uvidíme zřídka. Dále se mění i obrazy současných nemocí, například tuberkulózu a syfilis vidíme většinou pouze ve zděděné a potlačené formě. Naopak výskyt rakoviny je jiný než před sto lety.

V homeopatických školách se často učí užitečné základy, ale jsou to často informace, které je možné si přečíst v knihách a neodráží vývoj světové homeopatie posledních desítek let. Často jsou vyučovány stereotypní popisy léků, podle kterých je velmi obtížné předepsat v praxi. Učí se mechanická repertorizace, která však bez skutečného porozumění případu nepřináší úspěšné výsledky. Proto je mnohem důležitější pochopit hlubší psychologické obrazy homeopatických léků.

Světová klasická homeopatie se ubírá k hlubšímu a komplexnějšímu chápání léků. Homeopatický lék lze obtížně popsat pouze jedním bludem, jednou esencí. Obraz homeopatického léku je celý duševní příběh a tento příběh musí dávat dohromady jeden smysluplný celek. Naše škola navazuje na světové homeopaty jakými jsou například Misha Norland, Paul Herscu, Will Taylor, Luc de Sheperd, Jeremy Sherr, Chaim Rosenthal, Louis Klein, Kim Elia, Massimo Mangialavori, George Vithoulkas, Jan Scholten, Rajan Sankaran. Homeopatie je velmi široký a rozsáhlý obor a je důležité být otevřen různým pohledům. Ale právě pro to, že informací je mnoho a některé se zdají být až protichůdné, je důležité stát na pevném základu a umět si z mnoha informací vytvořit jasný obraz.

Více o komplexním chápání léku pokračujte na záložku "Obrazy léků".

Lektoři

Ve vyučování homeopatie je jedna z nejdůležitějších věcí zkušenost. V Česku je běžná praxe, že homeopatii vyučují homeopaté hned po absolvování nějaké školy. V Universum Homeopathicum je hlavním lektorem Václav Hrabák s více než třináctiletou praxí, dalšími spolupracujícími lektory jsou Iva Valentová, MVDr. Michal Jiřička, Will Taylor MD, všichni z nich mají mnohaleté zkušenosti s praxí.


>>> pokračovat na informace o lektorech
Universum Homeopathicum
na Facebooku